Toiminta-ajatus

Osassa Keminmaan kuntaa ja Kemin kaupunkia toimiva osakkaiden etuja valvova osakaskunta.

TOIMINTA-ALUE

Osakaskunta omistaa Keminmaan kunnassa ja Kemin kaupungissa yhteisiä maa- ja vesi- ja vesijättöalueita sekä Koululassilan tilan.

Kalavedet sijaitsevat seuraavissa vesistöissä ja vesistöjen osissa: Keminmaan kunnassa Liedakkalan kylän rajasta Kemijoelta merelle, länsirajana Tornion kaupungin ja Kaakamo-Ruottalan kylän raja, itärajana Lautiosaaren kylän raja., lisäksi erillinen vesialue Rytikarin ympärillä, etelärajana Simon kunnan raja.

Kiinteistöjen yhteisten alueiden hallinnossa ja käytössä noudatetaan yhteisaluelakia 686/2000 sekä yhteisaluelakiin perustuvia säännöksiä. Osakaskunta toimii myös kalastuslaissa (286/82) tarkoitettuna kalastuskuntana.

OSAKASKUNNAN TILAT, OMISTAJAT 29.3.2007

Kirkonkylän osakaskunnan alueet Keminmaassa
      - vesialueet RN:O 876:1 (241-404-876-1)
      - vesijätöt RN:O 878:6 (241-404-878-6) yhteensä 188,95 ha
      - maa-alueet RN:O 878:1 (241-404-878-1) 13,895 ha

      - vesi- ja vesijättöalueet Kemissä 4111,3 ha

Kirkonkylän kokonaisosakkuusluku 3.9167
      - osakastilojen omistama 6:208 0.1250
      - laskennanmukainen 3.7917

Suurimmat osuudet yhteisiin on Keminmaan seurakunnalla (1.2923) ja Keminmaan kunnalla (0.439948) .