Toimintasuunnitelma

Valvotaan osakkaiden etuja kalastus- ja muissa asioissa.

Edesautetaan osakkaiden kalastusmahdollisuuksia Kemijokisuulla ja se edustan merialueella.

Osallistutaan alueen kalastusta koskeviin kokouksiin.

Osallistutaan alueen kalastusyhteistyöhön.

Annetaan kalastusta ja kalastoa koskevia lausuntoja.

Osallistutaan vaellussiian mädin hankintaan.

Edistetään aktiivisesti huvilatonttien vuokrausta.

Edistetään Iso- Valkeakarin alueen käyttöä vuokraamalla sitä osakkaille