Toimintasuunnitelma

Valvotaan osakkaiden etuja kalastus- ja muissa asioissa.

Edesautetaan osakkaiden kalastusmahdollisuuksia Kemijokisuulla ja se edustan merialueella.

Osallistutaan alueen kalastusta koskeviin kokouksiin.

Osallistutaan alueen kalastusyhteistyöhön.

Annetaan kalastusta ja kalastoa koskevia lausuntoja.

Osallistutaan vaellussiian mädin hankintaan.

Edistetään aktiivisesti huvilatonttien vuokrausta.

Huolehditaan Iso-Valkiakarin kiinteistöistä.

Pyritään ostamaan osakkaiden pieniä osuuksia Osakaskunnalle.

Arvioidaan metsien tila ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.